Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘EU’

Vi lever i en tid av globalisering, på gott och ont. Fisken i fiskgratängen du köper i snabbköpet nere på hörnet kan mycket väl vara fiskad i havet bara ett stenkast härifrån, men sedan skickad över halva jorden för att rensas, skickad tillbaka igen att tillagas i någon fabrik i andra ändan av Sverige, för att slutligen hamna i din närbutik. Köper du en TV (att titta på medan du äter din gratäng) så kan du vara nästan säker på att den är tillverkad i en annan världsdel. På något märkligt sätt blir både fiskgratängen och TV:n mycket billigare än om de hade varit producerade helt lokalt.

Så långt är allt egentligen OK, även om man kan ha synpunkter på miljöeffekterna av alla dessa transporter. Men när man fraktar varorna i gigantiska skepp så blir transportkostnaden per kilo närmast försumbar, även ur miljösynpunkt faktiskt. Nej, problemet ligger på ett annat plan.

Anledningen till att det blir så mycket billigare på andra sidan jorden, det kan vara att arbetskraften som har utfört jobbet har helt oskäliga arbetsvillkor och löjligt låg lön. Vidare har det kanske vid tillverkningen släppts ut massor av föroreningar rätt ut i naturen, därför att landet i fråga inte har några nämnvärda miljökrav. Inte så konstigt att det blir billigare då!

Så här sitter vi, i vårt underbara, gröna och (förhållandevis) rena land, och gottar oss åt statistiken som visar att vi släpper ut mindre föroreningar för varje år. Vi tronar också högt upp i listorna över arbetsskyddslagstiftning, medinflytande för de anställda osv, och har om inte skyhöga så i alla fall högst acceptabla löner. Men vi kanske borde stanna upp lite och tänka efter. Hur svårt är det egentligen att hålla rent i eget bo, nu när vi har flyttat ut all tillverkning av det vi konsumerar till någon helt annanstans?

Samtidigt går allt fler svenska tillverkande företag omkull eller lämnar landet, vilket i längden förstås hotar vårt välstånd, för att de helt enkelt inte har en chans att konkurrera mot de billiga importerade varorna som producerats under helt andra villkor.

Så här kan vi inte ha det. Det är både moraliskt oförsvarligt och dessutom ett långsamt ekonomiskt självmord.

Problemet är bara att enda vägen mot en rättvisare världshandel, den går via insikten att vi helt enkelt måste betala mer för våra konsumtionsvaror. I decennier nu har vi betalat lägre priser för till exempel hemelektronik och kläder än vad det egentligen kostar att tillverka. Bara genom att ta oacceptabla genvägar i produktionen, på bekostnad av arbetskraften och miljön, har priset kunnat pressas så lågt. Skall vår konsumtion bedrivas på ett långsiktigt hållbart sätt så måste vi betala vad det kostar.

Mitt konkreta förslag för hur detta skall göras är att införa ”rättvisetullar” på all import. Detta bör göras på EU-nivå, det vore meningslöst för Sverige att göra det ensamma. Varor som tillverkats av arbetskraft med oskäliga villkor, med löner som artificiellt hålls nere eller som saknar möjlighet att organisera sig fackligt, eller varor som producerats utan tillräcklig miljöhänsyn, sådana varor beläggs med en importavgift. Avgiftens storlek skall försöka beräknas så att den precis kompenserar för de konkurrensfördelar producenten vunnit genom sitt bristande ansvarstagande. Då kan även dessa producenter vara med och konkurrera på marknaden, men på samma villkor som alla andra.

För att göra hanteringen något så när enkel är min tanke att varje land ges ett indexvärde för sin arbetslagstiftning, och ett indexvärde för miljölagstiftningen. Om EU-nivån för respektive index definieras som nivå 0 så kan ett land med dålig arbetsrätt till exempel få index 25. Då skulle det betyda att varor därifrån beläggs med 25 procents rättvisetull. Har landet också bristande miljöskydd, säg index 10, så blir varans pris på EU-marknaden 25 + 10 = 35 procent dyrare än det annars hade blivit.

Alla varor tillverkade i samma land får samma nivå på tullarna. Sammansatta varor, som innehåller komponenter tillverkade på många olika håll (vilket väl är mer regel än undantag nu för tiden), får det miljöindex och det arbetsindex som motsvarar de allra sämsta beståndsdelarna. Det vore för komplicerat att börja räkna på procentuella tullar beroende på hur stor del av varan som kommer varifrån. Avrundning till sämsta värde borde vara gott nog för att uppnå syftena, som ju är att dels driva länderna att förbättra sin lagstiftning, och dels driva globala företag att undvika att förlägga produktion till de sämsta länderna.

Mycket viktigt är att de instanser som skall sätta alla länders indexvärden är oberoende och opolitiska. Det får absolut inte bli så att bedömningarna styrs av ekonomiska intressen eller används som handelsvapen vid konflikter. Man kan tänka sig att ideella organisationer som till exempel Amnesty och Världsnaturfonden blir de som får göra bedömningarna. Hur indexsättarna skall kunna skyddas från påtryckningar får diskuteras närmare, men det är helt avgörande att detta garanteras. Påtryckningar lär annars definitivt förekomma, med tanke på hur mycket pengar som det här handlar om. Vidare måste indexvärdena förstås uppdateras ofta, till exempel en gång om året, så att det lönar sig för länder att bli bättre.

Indexnivåer under 0, dvs bättre än EUs, skall inte förekomma vid import till EU. Däremot är det inte ett orimligt scenario att någon annan handelszon, typ NAFTA, inför samma system, och att de då av samma oberoende bedömare befinns bättre än EU. Då blir det EUs varor som tullbeläggs, och det är i så fall bara att acceptera, och jobba på att bli bättre till nästa år.

Också viktigt att ha i åtanke är att låglöneländer inte skall straffas generellt. Det är inte löneläget som är felet, utan om arbetarna har bristande möjligheter att förbättra sin situation. Länder som är fattiga och har varit underutvecklade men håller på att arbeta sig upp, och som gör detta utan att göra våld på sitt folk eller sin miljö, de förtjänar den konkurrensfördel som det låga löneläget ger dem. I takt med att välståndet växer kommer i en fri arbetsmarknad även lönerna att stiga, så det jämnar ut sig över tiden. Sådana lyft av länder ur sin fattigdom genom utländska investeringar är den positiva sidan av globaliseringen, och bör få finnas kvar.

Dessa tullar skulle troligen generera en hel del pengar (förutsatt att de länder som tullbeläggs inte blir så harmsna att de hellre helt låter bli att handla med EU). En del skulle väl gå åt till kostnaderna med att administrera systemet, men överskottet torde bli omfattande. Dessa pengar bör absolut inte bara hamna i EU-ländernas kassakistor som en extra intäkt. Det är inte alls det som är poängen med systemet, och det är viktigt att det inte heller uppfattas så. För att ytterligare öka den positiva effekten av tullarna bör pengarna istället användas för att förbättra arbetsvillkor och miljö, företrädesvis i tredje världen. Precis hur detta arbete skall bedrivas går jag inte in på här. (Jag kommer dock att framföra lite åsikter om u-hjälp i största allmänhet i en kommande bloggpost så småningom. Det är inte omöjligt att rättvisepengarna kan slussas in i samma system istället för att behandlas separat.)

Ett system med rättvisetullar så som det skissats här skulle ge två stora, nej, GIGANTISKA fördelar:

  1. Det vore inte längre lönsamt för länder att tillåta att arbetskraft behandlas som boskap, eller att med politiska maktmedel pressa ner arbetarnas löner och motverka facklig organisering, eller att skövla miljön för snabb profits skull.
  2. Företag inom Sverige och EU skulle kunna hävda sig på sin egen hemmamarknad igen, vilket skulle rädda vårt sviktande välstånd. Fri konkurrens är något mycket positivt, men bara om den sker på lika villkor. En sådan här reform skulle främja riktig konkurrens, som gynnar den som gör bäst varor och har mest effektiv produktion, snarare än den som beter sig mest svinaktigt.

Jag inbillar mig inte för ett ögonblick att det skulle vara enkelt att få till något sånt här i EU. Motståndet från de starka grupper som har mycket att förlora skulle vara massivt. Och även om jag tror att man gradvis skulle kunna övertyga de folkvalda i EU-parlamentet, eller i EU-valen byta ut dem mot mer positivt inställda representanter, så har ju parlamentet begränsad makt i det byråkrat- och lobbystyrda EU. Men jag är övertygad om att detta vore en kamp väl värd att föra. Rättvisetullar skulle helt enkelt göra världen bättre!

Länkar: E24, SvD, SvD, SvD, SvD, SvDNewsmill

Annonser

Read Full Post »